Ing. Miloslav PIŠTA

 

 

Projektování inženýrských a vodohospodářských staveb

Vodovody, kanalizace, plynovody

Vodojemy, čistírny odpadních vod

Přípojky inženýrských sítí

 
Provozovna:

Víta Nejedlého 893

500 03 Hradec Králové

 

Tel.:+420 491 512 709

Mobil: +420 604 931 492

Email: projektishk